CHI TIẾT SẢN PHẨM

Manual pipe threaders 2R4, 2RC

Tên sản phẩm:   Manual pipe threaders 2R4, 2RC

Giá:  0  Đ

Thông tin chi tiết:
  

 
Code No.
Model
Capacity (in.)
1102R4
2R4
½ - 1¼
1102RE
2RC
C19-39